• Camping in Kroatie op eiland Pag Straško kies ook zelf je kampeerplaats ga op vakantie aan de Adria in Kroatie
  • Camping in Kroatie op eiland Pag Straško kies ook zelf je kampeerplaats ga op vakantie aan de Adria in Kroatie
  • Camping in Kroatie op eiland Pag Straško kies ook zelf je kampeerplaats ga op vakantie aan de Adria in Kroatie
  • Camping in Kroatie op eiland Pag Straško kies ook zelf je kampeerplaats ga op vakantie aan de Adria in Kroatie

Huisregels

De directie van de camping verzoekt de waarde gasten om zich te houden aan de volgende Huisregels:

1. Op de camping mogen alleen gasten verblijven die aangemeld zijn bij de receptie, terwijl minderjarige gasten vergezeld moeten zijn van een ouder of voogd.
2. De keuze van een plek op de camping is vrij, behalve op genummerde percelen met de verplichting voor een rationeel gebruik van de ruimte, met in acht name van de ruimte van uw buren.
3. Het is ten strengste verboden, om spijkers te slaan in bomen of op een andere manier bomen te beschadigen, om grind van het strand te nemen, om het terrein waar u verblijft te omheinen of om andere constructie werkzaamheden te verrichten op het terrein waar u verblijft. Standaard omheiningen van riet tot een maximale hoogte van een meter zijn uisluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie van de camping. Eigenaars van stacaravans mogen houten overdekkingen bouwen uitsluitend met toestemming van de directie van de camping (tekening met dimensies en aangegeven kleur – uitsluitend wit of houtkleur, moet toegestuurd worden voor akkoord naar de directie). Het niet nakomen van deze bepalingen kan verder verblijf op de camping opschorten.
4. Aanmelden op de camping kan vanaf 07.00 uur voor gasten voor een kampeerplek, vanaf 12.00 voor gasten voor een perceel en vanaf 17.00 voor gasten voor een stacaravan. Afmelden op de camping voor gasten van een vrije kampeerplek tot 18.00 uur, voor gasten van een perceel tot 12.00 uur en voor gasten van een stacaravan tot 10.00 uur.
5. De gasten worden verzocht om altijd een pasje bij zich te hebben, gekregen tijdens de aanmelding, die op verzoek verplicht moet worden laten zien aan personeel van de camping.
6. Toegang tot de camping voor personenvoertuigen is alleen mogelijk tussen 07.00 en 23.00 uur met een kaartje voor de poort, dat alleen gebruikt mag worden door de gast, die hij gekregen heeft tijdens aanmelding op de camping. Het kaartje mag niet blootgesteld worden aan warmte, alle schade of verlies moet betaald worden volgens de geldende prijslijst.
7. Het parkeren van personenvoertuigen buiten de accommodatie eenheden is niet toegestaan.
8. Het plaatsen van tenten en voortenten is toegestaan van 07.00 tot 22.00 uur.
9. Het nummer van de kampeerplek, gekregen aan de receptie tijdens aanmelding, moet u op een zichtbare plek plaatsen.
10. Het maken van open vuur is bij wet verboden, wegens gevaar voor brand!
11. Wij verzoeken u om geen lawaai te maken dat andere gasten kan hinderen, daaronder vallen radio’s, televisies en muziekinstrumenten. Volledige rust en stilte zijn op de camping van 23.00 tot 07.00. De middagrust duurt van 13.00 tot 15.00 uur. Het niet nakomen van deze bepalingen kan verder verblijf op de camping opschorten.
12. De maximale snelheid voor voertuigen op de camping is 20 km/u. Voetgangers op de camping hebben voorrang op voertuigen.
13. Gasten zijn verplicht zorg te dragen voor de netheid van de ruimte die ze gebruiken. Afval moet u verzamelen in plastic zakken en in containers werpen. Laat de sanitaire ruimtes na gebruik achter op de manier waarop u ze zou willen aantreffen.
14. Controle van de inventaris van de stacaravans gebeurt op de dag van uw vertrek en iedere schade of verlies is onderworpen aan geldelijke sancties.
15. Eigenaren van honden zijn verplicht om hun huisdieren bij de receptie aan te melden met overlegging van een bewijs van inenting. Ze zijn verplicht om hun honden aangelijnd (en gemuilkorfd) te houden en op hun terrein moeten de honden aangelijnd zijn. Eigenaren zijn verplicht om de behoefte die hun huisdieren doen op te ruimen. Niet nakomen van deze bepalingen is onderworpen aan geldelijke sancties volgens de prijslijst van bijkomende diensten.
16. Het is verboden om huisdieren mee te nemen naar ruimtes van de receptie, winkel, sanitaire voorzieningen. Toegang tot de stranden is toegestaan voor huisdieren, maar alleen in de daarvoor bestemde zones van het strand.
17. In het geval dat u verloren of vergeten voorwerpen vindt, verzoeken wij u dat direct aan de receptie af te geven.
18. Bezoek is toegestaan alleen na melding aan de receptie. Voor korte bezoeken zijn de bezoekers verplicht een geldig identificatie bewijs achter te laten bij de receptie, die geretourneerd wordt bij vertrek van de camping.
19. In geval van verblijf langer dan 2 uur op de camping, brengen wij het verblijf in rekening volgens de geldende prijslijst.
20. Voor aansluiting en afsluiting van stroom wendt u zich tot de receptie van de camping. Controle van correctheid van de elektra-installatie wordt gedaan door een daarvoor verantwoordelijke werknemer van de camping. Niet correcte elektra-installaties worden afgesloten van het elektranet van de camping.
21. Aan de receptie kunt u tegen een minimale vergoeding juwelen, geld en andere waardevolle voorwerpen bewaren.
22. De directie van de camping is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal, ongevallen of beschadiging van goederen en personen. Verantwoordelijk is uitgesloten voor schade door overmacht (noodweer, overstroming, brand, aardbeving, omvallen van bomen, ets.). Gasten worden aanbevolen om hun eigendom en zaken te verzekeren.
23. Afrekening en betaling van gebruikte diensten kunt u doen op de dag van vertrek of elke dag tot 20.30 uur. Wij raden u aan om dat tenminste een dag voor uw vertrek te doen om lang wachten te voorkomen.
24. Het is verboden om servies en kleren te wassen op plekken die daar niet toe dienen.
25. Het is verboden om op het strand te verblijven, overnachten en te verzamelen na 23.00 uur.
26. Het is verboden om voertuigen of caravans te wassen op het terrein van de camping.
27. Het klachtenboek bevindt zich aan de receptie van de camping.
28. Aan gasten die zich niet houden aan deze Huisregels, of aan gasten die met hun gedrag de stilte verbreken en andere gasten lastigvallen wordt het verblijf op de camping opgezegd.